Mini Block Craft

28.2M100,000,000+
Thông thường
4.2
Mini Block Craft Screen Shot 0Mini Block Craft Screen Shot 1Mini Block Craft Screen Shot 2Mini Block Craft Screen Shot 3Mini Block Craft Screen Shot 4Mini Block Craft Screen Shot 5Mini Block Craft Screen Shot 6Mini Block Craft Screen Shot 7Mini Block Craft Screen Shot 8Mini Block Craft Screen Shot 9Mini Block Craft Screen Shot 10Mini Block Craft Screen Shot 11Mini Block Craft Screen Shot 12Mini Block Craft Screen Shot 13Mini Block Craft Screen Shot 14

Mini Block Craft

Mini Block Craft.Sáng tạo và sinh tồn trong thế giới khối Sandbox! Trong trò chơi khối Sandbox OpenWorld kiểu Pixel này.Bạn có thể tạo bất cứ thứ gì bạn muốn!Thủ công, xây dựng và khám phá một thế giới sống tuyệt vời! Khám phá các lãnh thổ, tích lũy và sử dụng tài nguyên để phát triển tài sản của bạn.Trò chơi này không được liên kết hoặc kết nối với Minecraft Pocket Edition.Minecraft là nhãn hiệu của Mojang và nó không được xác nhận bởi hoặc liên kết với người tạo ra trò chơi này hoặc người cấp phép của nó.
Show More

What's New

version 55.5.2.mc
V55.5.2.mc Fix ad issues V42.5.2.mc Move banner ad position. 1.Fix survival mode bug 2.Fix ad policy Add Survival mode Add Clothes and Skins More furniture, new world. 5.5.2.mc Mini Block Craft 5.5.2.mc Mini Block Craft fix ad policy bug V13.5.2.mc: 1. Add arm64 libs. 2. Upgrade target api to 28 Mini Block Craft 15.5.2.mc : 1. Add 800 build in furniture. You can import furniture to your world by: Add->Import furniture 2. Add arm64 support. 3. Change the apk file to android bundle.

Information

  • ID:mini.block.craft.free.mc
  • Updated:2023-04-04
  • Version:55.5.2.mc
  • Requires:Android 4.4
  • Available on:Google Play
  • File size:28.2M

Reviews